Paikallisia yhteisöjä

Pirkkalassa on vireää yhdistystoimintaa. Esittelemme tässä yhdistysrekisterissä olevia toimijoita, joilla on omat kotisivut tai yhdistys on esillä somessa.


PIRKKALAN MUINAISAIKAYHDISTYS BIRCALAISET on perustettu v. 2018. Yhdistyksen tarkoituksena on edistää historian harrastusta Pirkkalassa ja koota alan harrastajat. Birckalaiset osallistuu Pirkkalan muinaismarkkinoiden toteuttamiseen sekä järjestää historiaan liittyviä tapahtumia, kursseja ja luentoja. Yhdistys rakentaa muinaiskylää Reippiin. Alueelle tulee ensi vaiheessa rautakautinen savupirtti, vaja, keittokota ja nuotiopaikka eli rautakautinen pihapiiri.

Lisätietoja: www.birckalaiset.org


PIRKKALAN YMPÄRISTÖYHDISTYS PYY on perustettu v. 1980 Suomen Luonnonsuojeluliiton Pirkkalan paikallisyhdistykseksi. Toiminnan tarkoituksena on edistää luonnon- ja ympäristön suojelua ja hoitoa Pirkkalassa ja olla tätä harrastavien henkilöiden yhdyssiteenä.  Lähtökohtana on kestävä kehitys eli nyky-yhteiskunta ei saa kuluttaa tulevien polvien tarvitsemia luonnonvaroja. Yleistavoitteena on terveellinen, viihtyisä, monipuolinen ja virikkeellinen ympäristö. Toimintamuotoina on lausuntojen antaminen, tempausten, tapahtumien, retkien ja tutustumiskäyntien järjestäminen sekä luonnon monimuotoisuuden ja kuntoliikunnan tukeminen.

Lisätietoja: Pyy ry:n verkkosivut


PRO SIKOJOKI Sikojoen vesistöön on kulkeutunut paljon ravinteita, jotka ovat aiheuttaneet voimakkaan rehevöitymisen. Vesikasvustot ovat peittäneet avovesialueita. Rantojen kasvillisuus on paikoin niin tiheää, että sen päälle on alkanut kasvaa puiden taimia. Koko vesistö on vaarassa kasvaa umpeen. Vuonna 2012 perustettu Pro Sikojoki ry pyrkii pysäyttämään edellä kuvatun kehityksen. Yhdistys toimii Pirkkalan kunnan ja muiden viranomaisten kanssa yhteistyössä tavoitteena Sikojoen vesistön tilan parantaminen, luonnon monimuotoisuuden ylläpitäminen ja jokialueen virkistyskäyttömahdollisuuksien turvaaminen. Kunnostushankkeelle on myönnetty myös valtion rahoitusta. Kunnostustoimet sisältävät mm. Sikojoen ruoppaamisen ja vesikasvillisuuden niittämisen. Joen alaosan kunnostus parantaa sekä veneilyn että kalastuksen mahdollisuuksia.

Lisätietoja: Pro Sikojoki ry:n verkkosivut


ANIAN KYLÄYHDISTYS on perustettu v. 1997 ja sen tukikohtana on v. 1977 alkuperäisestä käytöstään vapautunut Anian koulu rantatie 3022:n varrella. Kyläyhdistys järjestää kesäisin kaikille avoimia tapahtumia ja pitää kesäviikonloppuisin kesäkahvilaa suositun pyöräreitin varrella.

Lisätietoja: Anian kyläyhdistyksen verkkosivut


HAIKAN OMAKOTIYHDISTYS toimii valtion 1936-1937 kaavoittamien alueen tonttien osakaskuntana, jolla on yhteisomistusalueina mm. Haikan keskuspuisto, urheilukenttä, rantoja Pyhäjärvellä ja Isonaistenjärvellä sekä osa Selkäsaaresta. Yhdistys toimii myös asukkaiden yhteisöllisyyden edistämiseksi ja ylläpitää Haikan lavaa ja rantasaunaa.  Lavalla tanssitaan kesäsunnuntaisin. ja se on suosittu perhejuhlien pitopaikka. Rantasauna on alueen asukkaiden käytettävissä.

Lisätietoja: Haikan omakotiyhdistyksen verkkosivut


PIRKKALANKYLÄN KYLÄYHDISTYS, joka on perustettu v. 2003, kertoo kylän olevan nuorekas ja vanha. Siellä viihdytään ja ollaan yhteisöllisiä. Menneisyyden, kulttuuriperinteen ja perinnemaiseman eteen tehdään työtä. Yhdistys on kustantanut ja julkaissut teoksen ”Historiaa Hiidentiellä”, ollut suunnittelemassa kyläkaavaa ja toteuttanut Pirkkalankylän kulttuuripolun, 18 rastin tietopaketin kylän historiasta ja luonnosta. Syksyllä 2020 rakennettiin Pirkkalankylän portit Rantatien varteen. Kylän nähtävyyksiä ovat Reipinniemi museoineen, Tursiannotkon viikinkiaikainen asuinpaikka, Pirkkalan vanha kirkko ja Pappilan alue Pyhäjärven rannassa.

Lisätietoja: Pirkkalankylän kyläyhdistyksen verkkosivut


PRO SORKKALAN SEUTU on Sorkkalan, Hyrsingin ja Sionkylän kylien v. 2009 perustettu kyläyhdistys. Yhdistyksen tarkoituksena on toimia kaikkien alueella asuvien yhteisenä edunvalvojana, edistää yhteisöllisyyttä, asukkaiden hyvinvointia ja viihtyvyyttä, harrastus- ja kulttuuritoimintaa sekä maaseutumaisen ja terveellisen ympäristön säilymistä.

Yhdistys järjestää koko perheen tapahtumia, kuten jo perinteeksi muodostunut koulunalkajaisrieha.

Lisätietoja: Pro Sorkkalan seutu ry:n Facebook-sivut


SANKILAN KYLÄYHDISTYS on perustettu v. 1965 ja se on Suomen vanhin kyläyhdistys. Tarkoituksena on edistää asukkaiden viihtyvyyttä kotikylässään ja toimia kylän virallisena äänenä ulospäin. Kyläyhdistyksen tapahtumia ovat mm. kylämarkkinat, kesäretki, mato-ongintakilpailu, pikkujoulu, hiihtokilpailu ja siivoustalkoot.  Yhdistys jakaa stipendejä Kirkonkylän koulun oppilaille.

Lisätietoja: Sankilan kyläyhdistyksen verkkosivut


TOIVION OMAKOTIYHDISTYS perustettiin v. 1950, jolloin Toiviota ryhdyttiin rakentamaan. Yhdistys toimii Toivion sekä Sääksjärven-Multisillan asukkaiden yhdyssiteenä ja järjestää asukastoimintaa ja kulttuuritilaisuuksia. Yhdistys julkaisee tiedotelehti Toivion Sanomia. Jäsenten vuokrattavissa on välineitä ja tarvikkeita puutarhanhoitoon, juhlien järjestämiseen ja tarjoiluun.

Lisätietoja: Toivion omakotiyhdistyksen verkkosivut


PIRKKALAN MATKAILUOPPAAT ovat Suomen Opasliiton auktorisoimia ammattilaisia, jotka opastavat tilauksesta kiertoajeluilla, tutustumisretkillä ja kävelykierroksilla ympäri vuoden. Kierroksen sisältö voidaan räätälöidä tilaajan toiveiden mukaisesti. Veloitus tapahtuu käytetyn ajan perusteella. Tilaaja vastaa ryhmän kuljetuksista.  Pirkkalan kunta järjestää kesäisin myös kaikille avoimia maksuttomia, opastettuja bussi- ja kävelykierroksia.

Lisätietoja: Pirkkalan matkailuoppaat