AINEISTON LUOVUTTAMINEN KOTISEUTUARKISTOON


Pirkkalan kotiseutuarkistoa ylläpitää Pirkkala-seura. Arkisto sijaitsee Kirkonkylän koululla, os. Anian Rantatie 97, 33980 Pirkkala. Arkistoon otetaan pääosin seurojen ja yhdistysten seulottua aineistoa.

Arkiston vastuulliset hoitajat ovat Pirjo Kivelä ja Arja Rinneaho, puh. 041-4408560 (Kivelä)

Seuraava muistilista koskee lähinnä yhteisöjen aineiston luovuttamista. Siirrosta arkistoon sovitaan etukäteen kotiseutuarkiston vastuullisen hoitajan kanssa.

Keskeisiä käsitteitä

 • arkistonmuodostaja = yhteisö tai henkilö, jonka toiminnan tuloksena arkistot ovat muodostuneet
 • arkisto = arkistonmuodostajan toiminnan tuloksena kertyneiden asiakirjojen kokonaisuus
 • arkistokaava = luokittelu, jonka mukaan aineisto järjestetään


Selvitä, mitä luovutetaan

 • Toimivan yhdistyksen johtokunnan tms. päätösvaltaisen elimen on tehtävä päätös luovutuksesta.
 • Kerran luovutettua aineistoa ei yleensä palauteta.
 • Yksityishenkilöiden aineistoja otetaan vastaan edellyttäen, että aineistolla on paikallista merkitystä.
 • Aineisto on käytävä läpi ennen luovutusta, jolloin esim. arkaluonteista tietoa sisältävät asiakirjat kartoitetaan.
 • Arkistossa säilytetään vain asiakirjoja – esineet kuuluvat kotiseutumuseoon.
 • Toimiva yhdistys säilyttää itsellään viimeisten toimintavuosien asiakirjat niiden saatavuuden vuoksi. Kotiseutuarkisto ei ota vastaan alle 10 vuoden ikäistä aineistoa.

Selvitä, minne luovutetaan

 • Suurimmilla puolueilla on omat keskusarkistot.
 • suurien liikeyritysten arkistot sijaitsevat suurelta osin Mikkelissä Suomen Elinkeinoelämän keskusarkistossa (ELKA)
 • Maakunta-arkistot ottavat vastaan sellaisten arkistonmuodostajien aineistoja, joiden toiminnalla on ollut kuntarajat ylittänyttä merkitystä.
 • Jos saman arkistonmuodostajan asiakirjoja on aikaisemmin luovutettu mihin tahansa toiseen arkistoon, jatkoeränkin tulee sijaita samassa paikassa.

Järjestä arkisto

 • Kotiseutuarkistossa aineisto on kenen tahansa vapaasti tutkittavissa, joten sen on oltava järjestyksessä.
 • Yhdistysten ja seurojen arkistot järjestetään ns. ABC-kaavan mukaan.
 • Henkilöarkiston järjestämisen kaava on myös erikseen määritelty.
 • Yhdistysten toiminnan kannalta olennaisen aineiston eli pöytäkirjojen, toiminta-suunnitelmien ja –kertomuksien on oltava helposti löydettävissä Sekalaisia kokonaisuuksia on vältettävä.

Seulonta ja säilytys

 • Epäolennainen aines on seulottava pois järjestämisen yhteydessä

-Tilitositteita ei oteta arkistoon

-Keskusjärjestöjen ym. kiertokirjeet ja tiedotteet karsitaan pois