Maankäyttösuunnitelmiin ja kaavoitukseen vaikuttaminen

Me Pirkkala-Seurassa haluamme säilyttää kulttuurihistoriallisesti arvokkaita rakennuksia, perinnemaisemia ja lähiluontoa  tuleville sukupolville.  Haluamme myös, että kotipaikamme koetaan viihtyisäksi ja turvalliseksi. 

Otamme kantaa maankäyttösuunnitelmiin ja annamme lausuntoja kaavoituksen eri vaiheissa. Tutkimme suunnitelmia asukkaan näkökulmasta. Miten niissä on huomioitu sujuva ja esteetön liikkuminen? Ovatko uudet asuinalueet viihtyisiä  ja turvallisia? Ovatko kaupat ja muut palvelut lähellä? Onko onnistuttu säilyttämään muistoja menneestä - vaikkapa kadunnimissä? Entä arvokkaat luontokohteet: lehdot, purot, niityt ja maisemat? Miten aluetta voisi elävöittää ympäristötaiteella ja kiinnostavalla arkkitehtuurilla? 

Alla on esimerkkejä mielipiteistämme ja muistutuksistamme kaavoittajille.  Olemme iloksemme onnistuneet usein vaikuttamaan lopputulokseen. Jatkamme vaikuttamista meidän kaikkien puolesta!