Kotiseutuarkisto

Kotiseutuarkistossa säilytetään meidän yhteistä kulttuuriperintöäamme!


Missä arkisto sijaitsee?

Pirkkala-seura ylläpitää kotiseutuarkistoa Pirkkalan vanhimman koulun Kirkonkylän koulun puurakenteisessa sivurakennuksessa: Anian rantatie 97, 33980 PIRKKALA. 


Millaista aineistoa kotiseutuarkistoon tallennetaan?

Kotiseutuarkistolla on tärkeä merkitys kulttuuriperinnön säilyttämisessä ja siitä kertomisessa. Pirkkalan kotiseutuarkiston tehtävänä on koota ja tallentaa pirkkalaisten seurojen, yhdistysten, osuuskuntien, pienehköjen liikelaitosten ja yritysten, yksityishenkilöiden ja sukujen arkistoja.

 Arkistoon voidaan tallentaa esimerkiksi Pirkkalassa toimivien yhteisöjen toiminnasta kertovia asiakirjoja, kuten pöytäkirjoja ja valokuvia. Kotiseutuarkistoon kuuluvat ne paikalliset, yksityisluonteiset aineistot, jotka eivät muutoin ole säännöllisen ja julkisen arkistonhoidon piirissä. 

Kotiseutuarkistossa on tällä hetkellä muun muassa:

  • Pirkkalassa toimivien tai aiemmin toimineiden yhdistysten ja yritysten vuosikertomuksia, pöytäkirjoja ja tapahtumatietoja
  • yleisesti tunnettujen tai muulla tavoin paikallisesti merkittävien tilojen, talojen ja sukujen kertomuksia ja valokuvia 
  • Pirkkalaa käsitteleviä valokuvia, karttoja, videoita ja äänitteitä

Valtion- ja kunnallishallinnon sekä ortodoksisen kirkon arkistoista säädetään arkistolaissa ja evankelis-luterilaisen kirkon arkistoista kirkkolailla.  Jos kotiseutuarkistoon luovutetaan näihin arkistoihin kuuluvaa aineistoa, se toimitetaan eteenpäin asianomaisesta arkistosta vastaavalle.


Minulla saattaisi olla arkistoitavaa materiaalia, mihin otan yhteyttä?

Jos sinulla tai yhteisölläsi on aineistoa, jonka voisi tallettaa arkistoon ota yhteyttä arkiston hoidosta vastaaviin: Pirjo Kivelä, pii.kivel[at]gmail.com ja Arja Rinneaho, arinneaho[at]gmail.com.

Voit myös käydä juttelemassa asiasta Seuran toimistolla, joka sijaitsee osoitteessa Suupankuja 2. Toimisto on avoinna keskiviikkoisin kello 13-18.


Pääseekö arkistossa käymään ja hakemaan sieltä aineistoa?

Vastuulliset hoitajat huolehtivat kotiseutuarkiston aineistojen vastaanottamisesta ja järjestämisestä. Arkistoon pääsee tutustumaan sopimalla vierailusta vastuullisten hoitajien kanssa. 

Aineistoja voi kuka tahansa pyytää nähtäville, ellei se ole julkisuuslain tai tietosuojalain nojalla salassa pidettävää tai aineiston luovuttaja ole rajoittanut sen luovuttamista esimerkiksi vain tutkimuskäyttöön.


Kotiseutuarkiston toiminnan kehittäminen

Kehitämme arkistoa yhteistyössä Pirkkalan kunnan ja muiden paikallisten toimijoiden kanssa. Näin voidaan yhdessä säilyttää paikallista kulttuuriperintöä ja palvella tutkimusta, opetusta ja harrastustoimintaa.

Pirkkala-Seura pyrkii  digitalisoimaan arkiston aineistoja, jotta niitä olisi helpompi hyödyntää esimerkiksi tutkimuksissa ja kotiseututyössä.