Ihmiset arjessa

Vielä 1920-1930-luvuilla 90% Pirkkalalaisista sai elantonsa maataloudesta. Kuvan sahatyöläiset edustivat sitä harvalukuista joukkoa, joka ei työskennellyt maatalouden parissa.

Sahan työläisä Kuva Pirkkala-Seura