Anima Bircalensis

Pirkkalan kulttuurijuhla

Anima Bircalensis

10.–13.6.2010  

 

Kulttuurijuhla Anima Bircalensis oli näyte Pirkkalan asukkaiden henkisistä voimavaroista, monenlaisista taidoista ja kyvyistä sekä innostuneesta, yhteisen päämäärän saavuttamiseksi syntyneestä talkoohengestä. Se oli koko Pirkkalaa, kaikentyyppisiä harrastuksia ja taitoja sekä kaikkia ikäluokkia koskeva suurtapahtuma, johon kaikki halukkaat pääsivät mukaan.

Nimensä kulttuurijuhla sai Pirkkalan historiasta. Vanhoissa kartoissa ja teksteissä esiintyy latinankielinen nimi Bircala ja siitä johdettu adjektiivi Bircalensis. Kun juhlan tarkoitus oli herättää pirkkalalainen yhteishenki, jonka voimin kuntamme imagoa ja ilmapiiriä kohotetaan, oli helppoa löytää nimeksi Pirkkalan henki – Anima Bircalensis.

Anima Bircalensis -kulttuurijuhlassa oli  kaksi pääteemaa: nykypirkkalalaisten harrastusten ja taitojen esittely sekä Pirkkalan yli 770-vuotisen historian tunnetuksi tekeminen. Harrastuksia esiteltiin monenlaisin ohjelmanumeroin ja näyttelyin. Pirkkalan historiaa esiteltiin  Pirkkala-Seuran ja muiden yhdistysten historiallisten näyttelyiden lisäksi myös historiallisen kulkueen muodossa.

Tapahtuma syntyi sivistystoimenjohtaja Markku Valkamon aloitteesta. Aikaisemmin mm kulttuuri-ja kirjastolautakunnan puheenjohtajana toiminut Sirkka Juva kutsuttiin tapahtuman toiminnanjohtajaksi, jonka tehtäväksi määriteltiin kulttuuritapahtuman  luominen ja organisointi kulttuuritoimen budjettiin sisältyneen määrärahan puitteissa.

Vapaa-aikapäällikkö Jouni Salonen vastasi tarvittavien tilojen vuokraamisesta, esiintymislavan hankinnasta ja koko tapahtumapaikan, Pirkkalan koulukeskuksen alueen, teknisistä järjestelyistä. Hän vastasi myös tapahtuman taloudesta kulttuuritoimen budjettiin sisältyneen määrärahan puitteissa. Toiminnanjohtajaa ja vapaa-aikapäällikköä lukuun ottamatta Anima Bircalensis toteutettiin talkoovoimin. Toteutuksessa oli mukana satoja ihmisiä useista kymmenistä mukana olleista yhteisöistä. Merkittävän panoksen kulttuurijuhlaan antoi historiallisen kulkueen järjestäjä FM Kaija Ojala.  

Tilaisuuden tapahtumia oli myös eri puolilla Pirkkalaa.

Juhlan ideasta, suunnittelusta, kokoamisesta, organisoinnista ja mainonnasta vastasi FM Sirkka Juva. Tapahtumapaikan teknisistä järjestelyistä ja taloudenhoitosta vastasi vapaa-aikapäällikkö Jouni Salonen

Alla olevasta kuvagalleriasta voit tutustua tapahtumaan. (Klikkaamalla kuvaa saat sen aukeamaan suuremmaksi ja voit selata kuvia täysikokoisina.)