Seuralta uusi apuraha Pirkkalan tutkimiseen tai kehittämiseen

27.12.2023

Pirkkala-Seura perustaa uuden apurahan.

Hallitus valmisteli vuoden 2024 talousarvioon uuden Pirkkalan tutkimiseen tai kehittämiseen liittyvän apurahan, jonka syyskokous hyväksyi. Apurahaa on mahdollista myöntää ensimmäisen kerran vuodelle 2025.

Myönnettävä summa on vuosittain enintään 1000€, jaettuna yhden tai useamman hakijan kesken. Hakija voi olla yksityishenkilö, työryhmä tai yleishyödyllinen yhdistys. 

Haku on auki marraskuun ajan ja apuraha kohdennetaan seuraavalle vuodelle. Apuraha voidaan myöntää vähintään alempaan kolmannen asteen tutkintoon liittyvään tai siihen verrattavaan itsenäiseen työhön, jonka aihe liittyy tiiviisti Pirkkalan tutkimiseen tai kehittämiseen. 

Apurahaa voi käyttää työskentelyyn, tutkimusmateriaalien tai niihin verrattavien aineistojen hankintaan ja työn julkaisuun. Muualta saadut tai haetut avustukset eivät ole este apurahan myöntämiselle.